Zeeuwse Deernen

Zeeuwse Deernen

Sloeproeivereniging Zeeuwse Deernen, Veere

Lid van de Zeeuwse Federatie Sloeproeien

Sloepen 'Kaapse Pracht' en 'Kaapse Vreugd'